Archive for publications, 2019

[Previous message][Next message][Back to index]

[Commlist] Sinecine- Journal of film Studies, new issue published - Sinecine Sinema Araştırmaları Dergisi'nin yeni sayısıyayınlandı

Thu Oct 31 21:10:00 GMT 2019
We are pleased to announce that  a new issue of /Sinecine/ - Journal of Film Studies 2019,/10 (2)/,  is now available.


Masthead. Information on this issue of the journal   <https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/24813>

*Form the Editor: *Preface of  Assoc. Prof. Hakan Erkılıç <https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/24812>


*Tevfik Rada*
            Ekim Devrimin İlk Yıllarında Demiryolu Organizasyonu ve İmajların Organizasyonu Arasındaki İlişki: Dziga Vertov'un Politik Estetiği /            "The Relationship between the Organization of Railways and the Organization of Images During the first years of the /
/October Revolution:The Political Aesthetics of Dziga Vertov"/
                 < https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/842989 >


*Mehmet Güven Avcı & Elif Kıran*
                Ahlat Ağacı: Taşrada Dönüşümü İzlemek
/               "Ahlat Ağacı: Watching Transformation of the Provinces"/
                       < https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/843036 ;>__

*Mikail Boz*
Anımsama, Unutuş ve Bellek: Andrey Tarkovsky'nin /Nostalghıa/'sı Üzerine Bir İnceleme /              "Remembering, Forgetting, and Memory: A Study of Andrey Tarkovcky's Nostalgia"/
< https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/843069 ;>

*İlke Şanlıer Yüksel & Aydın Çam*
              Çukurova'da 1960-1980 Döneminin Sinema Pratiklerinin Özel Bir Örneği: Yörük Filmleri /"Yörük Films: A Distinctive Case of Cinematic Practices in the Period of 1960-1980 in Çukurova"/                        < https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/843075 ;>

*Semra Civelek*
              İçine Doğulanın Reddi: /Ferahfeza/'da Heterotopik Mekânlar
/"Rejection of the Which is Born Into: Heterotopic Spaces in Ferahfeza"/
/                       < /https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/843087 ;>

*Rifat Becerikli & Mikail Boz*
/Kelebekler/ Filminin 'Travma' ve 'yas' Bağlamında İncelenmesi
             "/An Analysis of Kelebekler in the Context of Trauma and Mourning"/                        < https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/843099 ;>

*Fatma Okumuş*
/The Lobster/ Filmini Samuel Beckett'in İki Metniyle Birlikte Okumak
/"Reading the Film, The Lobster with Two Texts of Samuel Beckett"/
                       < https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/843100 ;>

*Birgül Alıcı*
           Bizim İçin Şampiyon Filminin Alımlama Analizi
/"Reception Analysis of the Movie champion For Us"/
                       < https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/843108 ;>

*Serdar Küçük*
            Black Queer Experience and Regeneration in The Watermelon Woman and Brother to Brother / "The Watermelon Woman ve Brother to Brother Filmlerinde Siyah Queer Deneyimi ve Yenilenme Olgusu"/                      < https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/843109 ;>

*Selime Büyükgöze*
             The Use of Epistolarity for Documenting the Past in Films from Turkey
/" Türkiye'den Filmlerde Geçmişi Belgelemek İçin Mektup Formunun Kullanımı"/
                    < https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/843120 ;>

*Özlem Karadağ*
             Reading Between the Images in Browning's and Coppola's Dracula Adaptations
/ "Browning ve Coppola'nın Dracula Uyarlamalarında İmge Aralarını Okumak"/
                     < https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/843122 ;>

*Selver Dikkol*
            Kitap Eleştirisi: New Uses of Bourdieu in Film and Media Studies
/ "Book Review: New Uses of Bourdieu in Film and Media Studies"/
                      < https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/843125 ;>

---------------
The COMMLIST
---------------
This mailing list is a free service offered by Nico Carpentier. Please use it responsibly and wisely.
--
To subscribe or unsubscribe, please visit http://commlist.org/
--
Before sending a posting request, please always read the guidelines at http://commlist.org/
--
To contact the mailing list manager:
Email: (nico.carpentier /at/ vub.ac.be)
URL: http://nicocarpentier.net
---------------[Previous message][Next message][Back to index]