Archive for April 2012

[Previous message][Next message][Back to index]

[ecrea] Media history conference 'Perception, Reception: The History of the Media in Society'

Tue Apr 24 16:54:49 GMT 2012* *

*Perception, Reception: *

*The History of the Media in Society*

* *

*4-6 July 2012*

*Aberystwyth University, Wales, UK***

The 4^th /Media History/ Conference, hosted by the Centre for Media History, Aberystwyth University, will address the ways in which people have understood the social, cultural and political roles of the media from the 15^th to the 21^st centuries in a national and international context.

Participants include:

*Hans-Frederick Dahl -- University of Oslo*

*Garth Jowett, University of Houston - Keynote*

Gabriele Balbi, Laurel Brake, , Michael Harris,

Mark Hampton, Aled Jones, Chandrika Kaul, Kate Lacey,

Jason McElligott, Darrell Newton, Sean Nixon, Sian Nicholas,

Tom O'Malley, Michael Palmer, Mandy Powell, Joad Raymond,

Joanne Shattock, Mark Turner, Kevin Williams**

Conference panels will interrogate from a range of perspectives the kinds of understandings that have accompanied the development of the media (both print and electronic) across time and across different nations and cultures. *Themes include: theories of the media; media responses to other media; broadcasting as an agent of conservatism or change; diplomacy, persuasion and the media; war and the press; the media and education; journalists and journalism; perceptions of the role of the press across time; the media and intellectual movements; and regulating the media*. The conference will also include specially convened round table discussions on the media in the early modern and modern periods.

· The provisional programme and registration details can be found at the Centre For Media History website <http://mediahistoryaber.wordpress.com/events/conferences/2012-media-history-conference/media-history-conference-2012-registration/> . The closing date for registration is 6 June 2012.

'Perception, Reception' is jointly organised by the Centre For Media History, Aberystwyth University <http://mediahistoryaber.wordpress.com/>, the journal /Media History <http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/13688804.html> ,/the Trinity Long Room Hub <http://www.tcd.ie/longroomhub/>, Trinity College Dublin and Swansea University.

*Canfyddiad, Derbyniad: *

*Hanes y Cyfryngau mewn Cymdeithas*

* *

*4-6 Gorffennaf 2012*

*Prifysgol Aberystwyth, Cymru***

Mae 4edd Gynhadledd /Media History, /a gynhelir gan Ganolfan Hanes y Cyfryngau, Prifysgol Aberystwyth, yn ystyried sut mae pobl wedi deall swyddogaethau cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol y cyfryngau o'r 15fed ganrif i'r 21ain mewn cyd-destun cenedlaethol a rhyngwladol.

Bydd y cyfranwyr yn cynnwys:

*Hans-Frederick Dahl, Prifysgol Houston -- Prif Siaradwr*

*Garth Jowett, Prifysgol Houston -- Prif Siaradwr*

Gabriele Balbi, Laurel Brake, Hans-Frederick Dahl, Michael Harris,

Mark Hampton, Aled Jones, Chandrika Kaul, Kate Lacey,

Jason McElligott, Darrell Newton, Sean Nixon, Sian Nicholas,

Tom O'Malley, Michael Palmer, Mandy Powell, Joad Raymond,

Joanne Shattock, Mark Turner, Kevin Williams**

Bydd paneli'r gynhadledd yn ymchwilio, o amryw safbwyntiau, i'r mathau o ddealltwriaethau a aeth law yn llaw â datblygiadau'r cyfryngau (yn argraffedig ac electronig fel ei gilydd) drwy amser ac ar draws gwahanol genhedloedd a diwylliannau. *Bydd y themâu yn cynnwys:* *damcaniaethau am y cyfryngau; ymatebion cyfryngau i gyfryngau eraill**; darlledu fel cyfrwng ceidwadaeth neu newid; diplomyddiaeth, darbwyllo a'r cyfryngau; rhyfel a'r wasg; y cyfryngau ac addysg; newyddiadurwyr a newyddiaduraeth; canfyddiadau o swyddogaeth y wasg dros amser; y cyfryngau a mudiadau deallusol; a rheoleiddio'r cyfryngau*. Bydd y gynhadledd hefyd yn cynnwys trafodaethau bord gron a drefnir yn arbennig i ystyried y cyfryngau yn y cyfnodau modern a modern cynnar.

· Ceir y rhaglen ddrafft a'r manylion cofrestru ar wefan Canolfan Hanes y Cyfryngau <http://mediahistoryaber.wordpress.com/events/conferences/2012-media-history-conference/media-history-conference-2012-registration/>. 6 Mehefin 2012 yw'r dyddiad cau ar gyfer cofrestru.

Trefnir 'Canfyddiad, Derbyniad' ar y cyd gan Ganolfan Hanes y Cyfryngau, Prifysgol Aberystwyth <http://mediahistoryaber.com/events/conferences/2012-media-history-conference/media-history-conference-2012-registration/>, y cyfnodolyn /Media History <http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/13688804.html> ,/Trinity Long Room Hub <http://www.tcd.ie/longroomhub/>, Coleg y Drindod, Dilyn, a Phrifysgol Abertawe..[Previous message][Next message][Back to index]