Archive for 2018

[Previous message][Next message][Back to index]

[ecrea] New issue of Nordicom Information 40 (1) 2018 Openness in Media and Communication

Fri Jun 08 10:59:49 GMT 2018
New issue: *Nordicom Infor* *mation 40 (1) 2018 *

/Öppenhet i medier och kommunikation - Openness in Media and Communication /

cid:image002.jpg@01D3FE46.C869F770

Editors: Maarit Jaakkola & Balder Holm

  Download here (Open Access): <https://goo.gl/FkKEdw>https://goo.gl/FkKEdw

*Content *

*I Introduktion • Introduction * **


    Maarit Jaakkola , Balder Holm

Öppenhet - ett krävande begrepp


    Maarit Jaakkola

Så här producerades öppenhetsnumret: en tidslinje med iakttagelser och erfarenheter


    Nathaniel Tkacz

Don't Get Caught in the Open

**

*II Öppen vetenskap och forskning • Open Science and Research * **


    Beate Eellend

En ny vetenskaplig (r)evolution? Öppen vetenskap i ett digitaliserat samhälle


    Anna-Sofia Ruth

Open Access Publishing - a structured reform or a confusing mess?


    Ninna Meier , Charlotte Wegener , Kasper Elmholdt

Open Writing - the Missing Link? Exploring academic writing in the open-science era

**

*III Öppen utbildning och öppet lärande • Open Education and Learning * **


    Markus Lahtinen

Moocar - online-kurser med global räckvidd: en lägesrapport och några lärdomar


    Matleena Laakso

Delad glädje är dubbel glädje: därför bör läraren dela med sig av sitt material


    Nina Haltia

University Open to Everyone? The equalising and unequalising tradition of the Finnish open university education

**

*IV Öppet samhälle och demokrati • Open Society and Democracy * **


    Niklas Vainio

Access to Documents Meets Data Protection: Do new developments in EU data protection threaten the Nordic tradition of access to public documents?


    Pauliina Lehtonen

Shifting the Power to People: Opening the practices of governance with participatory budgeting


    Teemo Tebest

Open Data - Fuel for Data Journalism: On incentives and challenges of using open data


    Ester Appelgren

Commentary: Openness and Transparency in the Data Journalism Practice


    Bjarte Johansen

Fri programvare og åpen kildekode: fra vitenskapelige idealer til essensielle rettigheter

**

*V Öppenhet och förändring • Openness and Change * **


    Maarit Jaakkola

Against Fake Information and for Voter Literacy: Fact-checking initiatives form a major pedagogical mission


    Annika Skoglund , Karin Berglund

Studying "Openness" with "Closeness": A videography of Prezi's alternative entrepreneurship


    Annika Skoglund , Karin Berglund

Studying "Openness" with "Closeness": A videography of Prezi's alternative entrepreneurship


    Maarit Jaakkola

How #Openness Can Change (and Save) a Life: Pushing the boundaries of normativity and expectations in social media

**

*VI Litteratur och bokrecensioner • Literature and Book Reviews * **

Litteratur och forskningsprojekt - Literature and Research Projects


    Birgitte Kjos Fonn

Jostein Gripsrud (red.): Allmenningen - historien om norsk offentlighet


    Dino Viscovi

Christa Lykke Christensen & Anne Jerslev (red.): Ældre mennesker i et mediesamfund


    Svein Brurås

Martin Ahlquist & Tommy Berglund: Medierna och etiken - ansvar i ett nytt medielandskap

For questions please contact editor Maarit Jaakkola: (maarit.jaakkola /at/ nordicom.gu.se) <mailto:(maarit.jaakkola /at/ nordicom.gu.se)>


---------------
The COMMLIST
---------------
This mailing list is a free service offered by Nico Carpentier. Please
use it responsibly and wisely.
--
To subscribe or unsubscribe, please visit http://commlist.org/
--
Before sending a posting request, please always read the guidelines at
http://commlist.org/
--
To contact the mailing list manager:
Email: (nico.carpentier /at/ vub.ac.be)
URL: http://nicocarpentier.net
---------------


[Previous message][Next message][Back to index]