Archive for 2018

[Previous message][Next message][Back to index]

[ecrea] Research vacancy at the Amsterdam University of Applied Sciences

Mon Jan 22 13:10:33 GMT 2018
(English below)

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is voor het Lectoraat Play & Civic Media van de Faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie (FDMCI) op korte termijn op zoek naar een:


 RESEARCHER (0,4 - 0,6 FTE)

 met een passie voor nieuwe technologie, in het bijzonder Virtual Reality (VR).


   DE FUNCTIE

In deze functie, die valt binnen ons onderzoeksprogramma Storytelling voor 360° Media begeef je je op het snijvlak van technologie, design, filmkunde en mediapsychologie. Storytelling voor 360° Media is het eerste Nederlandse door de overheid gesubsidieerde onderzoeksprogramma naar de werking van VR. Binnen dit programma voeren we experimenten uit waarbij elementen van de nog  in ontwikkeling zijnde filmtaal voor VR worden geïsoleerd en getest op hun immersieve kwaliteit. We werken onder meer samen met de Nederlandse Filmacademie, AVROTROS, VPRO, IDFA DocLab en met diverse partners uit de creatieve industrie. In samenspraak met VR producenten werken we onderzoeksvragen uit die moeten leiden tot nieuwe strategieën aangaande de productie en toepassingen van (cinematic) VR en de impact die dit nieuwe medium op de gebruiker heeft. Je werkt in deze functie nauw samen met de hoofdonderzoeker van het programma en je richt je onder meer op de volgende activiteiten:

 * Uitvoeren van experimenten op gebied van VR Storytelling;
 * Meeschrijven aan publicaties en onderzoeksverslagen;
 * Organiseren van kennisverspreiding;
 * Ondersteunen bij schrijven voor nieuwe subsidieaanvragen/calls;
 * Contact onderhouden met industriepartners;
 * Organisatie van presentaties en P.R.;
 * Ondersteunen bij project administratie;
 * Coachen van studenten.


   WIJ ZOEKEN

Je bent afgestudeerd of gepromoveerd op een verwant onderzoeksthema en je hebt aantoonbare academische onderzoeks- en schrijfvaardigheden. Je bent bekend met zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden en je bent flexibel in houding en aanpak.


   DE AFDELING

Het lectoraat Play and Civic Media is een interdisciplinaire onderzoeksgroep die zich richt op game design en immersieve en civic media, zoals virtual reality, serious games, online platforms en digital placemaking.


   WIJ BIEDEN

De werkzaamheden maken deel uit van de organieke functie Onderzoeker 4. Bij deze functie hoort de loonschaal 10 (cao hbo). Het salaris bedraagt maximaal €3994,- bruto per maand bij een volledige aanstelling en is afhankelijk van opleiding en ervaring. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor één jaar. Verlenging is afhankelijk van gebleken geschiktheid, formatieruimte en de toestroom van nieuwe studenten.

De HvA heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een 13e maand. Daarnaast biedt de HvA (via de HvA Academie) uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en stimuleert medewerkers om zich blijvende te professionaliseren.


   INFORMATIE

Nadere informatie: Dr. Mirjam Vosmeer, e-mail: (vacatures /at/ hva.nl) <mailto:(vacatures /at/ hva.nl)> (niet gebruiken om te solliciteren).

Meer informatie over het kenniscentrum CREATE-IT: http://www.hva.nl/create-it

Meer informatie over het lectoraat: Play and Civic Media

<http://www.hva.nl/create-it/gedeelde-content/lectoraten/lectoraat-play-and-civic-media/lectoraat-play-and-civic-media.html?origin=bGZ6vMa%2FS5eqv7YC8g5YnA>Meer informatie over de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie: http://www.hva.nl/faculteit/fdmci/digitale-media-en-creatieve-industrie.html


   SOLLICITATIES

Klik op de link onderaan deze vacature om online te solliciteren. Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon of op een andere wijze worden verstuurd, worden niet verwerkt.

Deze vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Meer informatie over de sollicitatieprocedure <http://www.hva.nl/over-de-hva/werken-bij-de-hva/solliciteren> is te vinden op onze website WerkenbijdeHvA.

/Bij de werving en selectie ter invulling van deze vacature, houden wij de HvA Sollicitatiecode aan. /
/Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld./

The Amsterdam University of Applied Sciences is currently looking for a


 RESEARCHER (0,6 FTE)

With a passion for new media technologies, especially Virtual Reality

//


   THE POSITION

This position is part of the research program /Storytelling for 360° Media/ within the Media, Creation and Information Knowledge Centre, at the Play and Civic Media lectureship. Within this project, insights from technology, design, film studies and media psychology are combined to set up experiments in which we explore the possibilities of virtual reality and the new movie language that is being developed for this upcoming medium. We collaborate with Dutch television companies, the Dutch Film Academy, the International Documentary Festival Amsterdam and a range of industry partners. Together we set up research questions that will eventually lead to new strategies on the production and use of (cinematic) VR and the immersive impact it may have on it’s users. In this position you will collaborate closely with the principal researcher of this project and be involved in:

 * assisting in setting up experiments on VR Storytelling;
 * co-authoring publications;
 * organising dissemination of knowledge on VR;
 * assisting in writing new grant proposals;
 * organising presentations and P.R. activities;
 * assisting in project administration;
 * coaching of students.   WE ARE LOOKING FOR

A researcher with a master or PhD in a related field of research, with a track record of high quality research output and knowledge of both quantitative and qualitative research methods.


   DEPARTMENT

The lectoreship Play and Civic Media is an interdisciplinairy research group, focused on game design and immersieve and civic media, such as virtual reality, serious games, online platforms and digital placemaking.


   WE OFFER

The duties are part of the organic position Researcher 4. The position is graded at Scale 10 on the wage scale (Collective Labour Agreement for Higher Education). The basic monthly gross salary amounts to a maximum of € 3994,- (full-time position equivalent) and is based on education and experience. The position is a temporary assignment for one year but may be extended. The Amsterdam University of Applied Sciences offers an extensive package of employee benefits, including a generous holiday entitlement and thirteenth salary. In addition, the University offers excellent study and development opportunities (through the HvA Academy) and stimulates employees to continue their professional education.


   INFORMATION

Further information: Dr. Mirjam Vosmeer, Senior Researcher e-mail: (vacatures /at/ hva.nl) <mailto:(vacatures /at/ hva.nl)> (do not use for job applications).


   APPLICATIONS

Please click on the link below to submit an online application. Applications submitted directly to the point of contact or in any other manner will not be processed.

This vacancy has been published simultaneously internally and externally. In the event of equivalent suitability, internal candidates will be given preference over external candidates.

//

/We apply the AUAS Job Application Code to this vacancy’s recruitment and selection process.
/No (recruitment) agencies please.//

http://www.hva.nl/vacatures/957542/researcher-(0,4-0,6-fte)?origin=multuOUrRd%2BkfCmjM7CCpA <http://www.hva.nl/vacatures/957542/researcher-(0,4-0,6-fte)?origin=multuOUrRd+kfCmjM7CCpA>
---------------
The COMMLIST
---------------
This mailing list is a free service offered by Nico Carpentier. Please
use it responsibly and wisely.
--
To subscribe or unsubscribe, please visit http://commlist.org/
--
Before sending a posting request, please always read the guidelines at
http://commlist.org/
--
To contact the mailing list manager:
Email: (nico.carpentier /at/ vub.ac.be)
URL: http://nicocarpentier.net
---------------


[Previous message][Next message][Back to index]