Archive for 2017

[Previous message][Next message][Back to index]

[ecrea] UPF Barcelona: 2nd Symposium on Academic Journals in Communication

Wed Feb 01 23:24:24 GMT 2017
**Apologies for cross-posting**
**English-Catalan-Spanish**

**

*​*

On *17 February 2017* on the Poblenou campus we are holding the *2^nd Symposium on Academic Journals in Communication* with the presentation of various journals (/Journal of Communication, Screen/, /L’Atalante/, /The European Journal of Communication Research/, /Comunicar/, /Communication & Society/, etc.), and the presence of researchers and institutions.

The main goal of the Symposium is to explore and debate one of the essential activities of researchers and academics in the field of Communication Studies: publishing in scientific journals.

As the Symposium has been designed to be a place for experts to meet and exchange ideas, and it is planned for the main vehicular language to be *English*.

*Attendance *at the Symposium will be *free* for all upon *registering* on the Symposium Website:

https://eventum.upf.edu/7590.html <https://eventum.upf.edu/7590.html>.

The Symposium will be recorded and photographs will be made. The recording and images will be extended through the media UPF or those that participate, including internet broadcasting, in the field of the University's areas of competence and not for financial gain. If you have any queries, please contact any of the members of the organizing committee.

Best regards,

The organizing commitee:

Glòria Salvadó

Lluís Codina

Frederic Guerrero-Solé

José Fernández-Cavia


​_______________________________________________________________​


Benvolguts,

​El proper *17 de febrer del 2017* celebrarem al campus del Poblenou la */2a. Jornada sobre Revistes Acadèmiques en Comunicació/*, amb la presentació de diferents revistes (/Journal of Communication, Screen/, /L’Atalante/, /The European Journal of Communication Research/, /Comunicar/, /Communication & Society/, etc.), i davant la presència d'investigadors i d'institucions.

L'objectiu principal serà explorar i debatre una de les activitats essencials dels investigadors i acadèmics en estudis de comunicació: publicar en revistes científiques.

Atès que hem dissenyat la Jornada com un espai de trobada i d'intercanvi d'idees entre experts, està previst que la llengua principal utilitzada sigui l'*anglès*.

La Jornada serà *gratuïta per a tots els assistents, prèvia inscripció *a la web de la trobada: https://eventum.upf.edu/7590.html <https://eventum.upf.edu/7590.html>.

Així mateix, us informem que les sessions de la Jornada seran enregistrades i també es realitzaran fotografies. La gravació i les imatges es difondran a través dels mitjans de comunicació de la UPF o en aquells en què participi, inclosos els de difusió per internet, en l'àmbit de les competències pròpies de la Universitat i sense ànim de lucre.

Si necessiteu algun aclariment, us podeu posar en contacte amb qualsevol dels membres del comitè organitzador.

Cordialment,

El comitè organitzador:

Glòria Salvadó

Lluís Codina

Frederic Guerrero-Solé

José Fernández-Cavia


__________________________________________________________

Estimados colegas:

​El próximo *17 de febrero de 2017* celebraremos en el campus del Poblenou la *2ª /Jornada sobre Revistas Académicas en Comunicación/*, con la presentación de diferentes revistas (/Journal of Communication, Screen/, /L’Atalante/, /The European Journal of Communication Research/, /Comunicar/, /Communication & Society/, etc.), y con la presencia de investigadores e instituciones.

El objetivo principal será explorar y debatir una de las actividades esenciales de los investigadores y académicos en estudios de comunicación: publicar en revistas científicas.

Debido a que hemos diseñado la Jornada como un espacio de encuentro e intercambio de ideas entre expertos, está previsto que el idioma principal utilizado sea el *inglés*.

La Jornada será *gratuita *para todos los asistentes, *previa inscripción*//en la web de la Jornada: https://eventum.upf.edu/7590.html <https://eventum.upf.edu/7590.html>.

Así mismo, os informamos que las sesiones de la Jornada serán grabadas y se realizaran fotografías. La grabación y las imágenes se difundirán a través de los medios de comunicación de la UPF o en aquellos en que participe, incluidos los de difusión por internet, en el ámbito de las competencias propias de la Universidad y sin ánimo de lucro.

Si necesitáis alguna aclaración respecto a este tema, podéis contactar con cualquiera de los miembros del comité organizador.

Cordialment,

El comité organizador:

Glòria Salvadó

Lluís Codina

Frederic Guerrero-Solé

José Fernández-Cavia-
---------------
The COMMLIST
---------------
This mailing list is a free service offered by Nico Carpentier. Please
use it responsibly and wisely.
--
To subscribe or unsubscribe, please visit http://commlist.org/
--
Before sending a posting request, please always read the guidelines at
http://commlist.org/
--
To contact the mailing list manager:
Email: (nico.carpentier /at/ vub.ac.be)
URL: http://nicocarpentier.net
---------------


[Previous message][Next message][Back to index]