Archive for jobs, 2020

[Previous message][Next message][Back to index]

[Commlist] PhD Scholarships at the Institute of Communication Studies and Journalism at the Faculty of Social Sciences of the Charles University in Prague

Wed Jan 15 14:51:17 GMT 2020


https://iksz.fsv.cuni.cz/en/admissions/phd-programme-media-and-communication-studies


The Institute of Communication Studies and Journalism at the Faculty of Social Sciences of the Charles University in Prague calls for candidates for the following PhD projects (each supported by a scholarship), for its English-language PhD programme in Media and Communication Studies:

1. Leadership in the 21st century – failing political leadership and decline of traditional political parties, permanent campaigning, politics, and marketing tools The Ph.D. project should focus on these topics, methodologically it can be approached from different angles. Theoretically, it should be rooted in the political marketing theory and political communication theory. The research can either focus on a specific case study or do a more comparative approach. This PhD project can also be submitted to the Czech-language PhD programme in Media Studies.
Proposed supervisor: Anna Shavit, (anna.shavit /at/ fsv.cuni.cz)

2. Social constructions and representations of homelessness

This PhD position involves research related to the social construction of homelessness. Research in this area is expected to be driven by a post-structuralist approach and can focus on the social/discursive construction of identities, practices and affects, around homelessness. The research can be located in a variety of social fields and actors, such as mainstream and/or alternative media, the state and its institutions, civil society, the arts, and homeless individuals.
Proposed supervisor: Vaia Doudaki, (vaia.doudaki /at/ fsv.cuni.cz)

3. Discourses and practices of othering

This PhD position involves research in the broad area of othering. It is expected to be driven by a post-structuralist approach, focussing on the construction and practices of othering through, e.g. the media, the arts, politics, or activism. Projects in this thematic area can examine, for instance, the discourses and practices that create (old and new) ethnic, political, cultural others, in specific contexts and/or at different times, or how these practices can relate to social struggle and resistance.
Proposed supervisor: Vaia Doudaki, (vaia.doudaki /at/ fsv.cuni.cz)

4. Discursive constructions of the environment

This PhD position consists out of research into the discursive construction of the environment, climate and/or human-nature relationships, driven by a discourse-theoretical (or other post-structuralist) framework, that allows for attention for the workings of contingency, hegemony, materiality and discursive struggle. The research can be located in variety of social fields, including media, the arts and/or museums.
Proposed supervisor: Nico Carpentier, (nico.carpentier /at/ fsv.cuni.cz) 5. Alternative constructions of the home

This PhD position consists out of research into alternative and counter-hegemonic constructions of the home, driven by a discourse-theoretical (or other post-structuralist) framework, that allows for attention for the workings of contingency, hegemony, materiality and discursive struggle. The research can, for instance, focus on anti/non-sedentarist constructions, mobile home constructions, involuntary homes (e.g., prison), or lost homes (e.g., after disaster or displacement).
Proposed supervisor: Nico Carpentier, (nico.carpentier /at/ fsv.cuni.cz)

Interested candidates should submit their applications, using in the online application system, which will be open from 1st January to 30th April 2020. Interest in a particular PhD project should be mentioned in the motivation letter, together with a more developed proposal on the PhD project.

All relevant information, including the link to the online application system, can be found at https://fsv.cuni.cz/en/admissions/phd-programmes, https://is.cuni.cz/studium/eng/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=22693 &
https://iksz.fsv.cuni.cz/en/phd-program/practical-information

For general questions, please contact for the Centre of PhD Studies (cds.iksz /at/ fsv.cuni.cz). For questions about particular projects, please contact the proposed supervisors.

Doors Open Day for PhD Study in Media Studies - 10. March (Tuesday) at 16:00 at the Institute of Communication Studies (Smetanovo nabrezi 6, Praha 1, 110 00).

+++++
https://iksz.fsv.cuni.cz/uchazeci/doktorsky-program/projekt-disertacni-prace

Institut komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze hledá kandidáty pro následující projekty doktorského studia v rámci českojazyčného doktorského programu Mediální studia (každý projekt bude podpořen stipendiem): (The Institute of Communication Studies and Journalism at the Faculty of Social Sciences of the Charles University also calls for candidates for the following PhD projects (each supported by a scholarship), for its Czech-language PhD programme in Media Studies:)


6. Determinanty rozvoje lázeňství v České republice z pohledu marketingu
Téma reflektuje aktuální dění ve společnosti, kdy lidé stále více vyhledávají lázeňská zařízení za účelem rekonvalescence a odpočinku, popřípadě jako nástroj pro doléčení pooperačních stavů apod. Po letech, kdy lázeňství v naší republice zažilo útlum kvůli změně financování ozdravných pobytů, se opět těší velké návštěvnosti a důležitosti ve zdravotním cestovním ruchu. Téma je formulováno relativně široce, aby si zájemce mohl dosadit vlastní důležité determinanty rozvoje z oblasti marketingo-manažerských metod a mediálních studií. Při zpracování je důležité vycházet z proměny českého lázeňství v předem vymezeném čase a z daných společenských trendů, které ho v té době ovlivňovaly. Část výzkumu bude vycházet z historických pramenů a druhá část výzkumu bude studovat aktuální stav pomocí různých výzkumných metod. Je žádoucí, aby studenti používali kombinaci kvalitativních i kvantitativních metod, jako například obsahovou analýzu, dotazování – focus group a repertoárovou mřížku. Tyto metody jsou pouze návrhem a mohou být různě doplněny a modifikovány s ohledem na vývoj tématu.
Navrhovaná školitelka: Petra Koudelková, (koudelkova /at/ fsv.cuni.cz)

7. Role českých novinářů ve 21. století
Doktorský projekt by se měl zaměřit na zkoumání vnímání žurnalistických rolí českými novináři a novinářkami. Teoretická část se bude zabývat transformací vnímání role novinářů v průběhu posledních desetiletí. Empirická část práce bude vycházet ze sběru dat v rámci třetí vlny Worlds of Journalism Study (http://worldsofjournalism.cz/). Toto kvantitativní šetření by měla doplnit i kvalitativní případová studie dle výzkumného zájmu doktoranda/doktorandky.
Navrhovaná školitelka: Alice Němcová Tejkalová, (alice.tejkalova /at/ fsv.cuni.cz)

8. Vizuální etnografie ve výzkumu českých redakcí
Doktorský projekt by se měl zaměřit na možnosti využití metody vizuální etnografie ve výzkumu českých redakcí (viz the Undressed Newsroom https://doi.org/10.1080/17512786.2014.891861). Projekt bude tematicky navázán na českou část třetí vlny globálního výzkumného projektu Worlds of Journalism Study (http://worldsofjournalism.cz/).
Navrhovaný školitel: Filip Láb, (lab /at/ fsv.cuni.cz)

9. Žurnalistika umělé inteligence
Doktorský projekt se zaměřením na možnosti a využití umělé inteligence v oblasti žurnalistiky a médií, NLP, deep machine learning etc. Projekt bude navazovat na výzkumné aktivity Střediska žurnalistiky umělé inteligence IKSŽ FSV UK (https://aijournalism.fsv.cuni.cz/). Navrhovaní školitelé: Václav Moravec & Radek Mařík, (vaclav.moravec /at/ fsv.cuni.cz)

10. Datová žurnalistika v ČR
Doktorský projekt zaměřený na možnosti a využití datové žurnalistiku na české mediální scéně, práci s otevřenými zdroji, big data a datovou analýzou. Projekt bude navazovat na výzkumné aktivity Střediska žurnalistiky umělé inteligence IKSŽ FSV UK (https://aijournalism.fsv.cuni.cz/).
Navrhovaný školitel: Václav Moravec, (vaclav.moravec /at/ fsv.cuni.cz)

Zájemcům o studium je od 1. ledna do 30. dubna 2020 k dispozici online přihláška. V motivačním dopise prosím uveďte zájem o konkrétní doktorský projekt a jeho podrobnější rozpracování.

Kompletní informace včetně odkazu na online přihlášku naleznete na
https://fsv.cuni.cz/studium/typy-studia/doktorske-studium,
https://iksz.fsv.cuni.cz/uchazeci/doktorsky-program.

V případě doplňujících dotazů se prosím obraťte na Centrum doktorských studií (cds.iksz /at/ fsv.cuni.cz). Dotazy týkající se konkrétních doktorských projektů směřujte přímo na příslušného školitele.

Den otevřených dveří doktorského studia Mediální studia IKSŽ se uskuteční 10. března v 16:00, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1.

--
-------------------------------------------------------------------------
Nico Carpentier
-------------------------------------------------------------------------
Web: http://nicocarpentier.net/
-------------------------------------------------------------------------
New MA program on Media and Area Studies
http://marsmaster.cz/
https://vimeo.com/383173852
----------------------------
New special issue:
Rescuing Participation
https://revistacomsoc.pt/issue/view/103
-------------------------------------------------------------------------
Charles University in Prague
Institute of Communication Studies and Journalism
Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1, Czech Republic
----------------------------
Vrije Universiteit Brussel (VUB) - Free University of Brussels
& Uppsala University
-------------------------------------------------------------------------
SQRIDGE ngo
An intersection of academia and arts
http://www.sqridge.org/
----------------------------
The Commlist
http://commlist.org/
----------------------------
International Association for Media and Communication Research
Participatory Communication Research Section
http://iamcr.org/s-wg/section/pcr
-------------------------------------------------------------------------
E-mail (CharlesU): (nico.carpentier /at/ fsv.cuni.cz)
E-mail (UUppsala): (nico.carpentier /at/ im.uu.se)
E-mail (VUBrussels): (nico.carpentier /at/ vub.ac.be)
Room (CharlesU): Hollar building Room 105
Phone (CharlesU): +420 222 112 134
Web: http://nicocarpentier.net/
-------------------------------------------------------------------------
---------------
The COMMLIST
---------------
This mailing list is a free service offered by Nico Carpentier. Please use it responsibly and wisely.
--
To subscribe or unsubscribe, please visit http://commlist.org/
--
Before sending a posting request, please always read the guidelines at http://commlist.org/
--
To contact the mailing list manager:
Email: (nico.carpentier /at/ vub.ac.be)
URL: http://nicocarpentier.net
---------------[Previous message][Next message][Back to index]